TR

EN

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Baran ÇELİK ve Uludağ İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri Sn. Mümin KARACAKAYALILAR ile Görüşme _ Türkiye’de üretimi bulunmayan takım çeliği vergi muafiyeti

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Baran ÇELİK ve Uludağ İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri Sn. Mümin KARACAKAYALILAR ile Görüşme _ Türkiye’de üretimi bulunmayan takım çeliği vergi muafiyeti

27.04.2018 tarihli ve 30404 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile çelik ithalatına getirilen kota ve %25 geçici koruma önlemi uygulamasından, kalıp üretiminin ana hammaddesini oluşturan ve Türkiye’de üretimi bulunmayan takım çeliklerinin muaf tutulması adına, Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği olarak gerçekleştirdiğimiz görüşme:

  • 12.10.2018 tarihinde Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Baran ÇELİK ile Bursa’da görüşüldü. Ardından Baran ÇELİK’in yönlendirmeleri üzerine, Uludağ İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri Sn. Mümin KARACAKAYALILAR ile görüşüldü. Konu ile ilgili dilekçe İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’ne elden teslim edildi. Sn. Mümin KARACAKAYALILAR  sunmuş olduğumuz dilekçeye istinaden, İhracatçılar Birliği adına konu ile ilgili başvuruda bulunacağını iletti.