Hakkımızda

UKUB

Hakkımızda

ULUSAL KALIP ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ (UKUB);

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB), 21.08.2002 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla, ülkemiz kalıpçılık endüstrisine hizmet veren tüm kurum ve kişileri temsil etmek üzere Bursa’da kurulmuştur. Birliğimiz, halen sektörümüzü yurtiçi ve yurtdışında temsil eden ilk ve tek kuruluştur.

Üretimin temeli “kalıp” ilkesinden hareketle; çağdaş toplumlar için daha iyi teknolojiler ile hizmet ve üretim kalitesindeki gelişmeler doğrultusunda, kapsamı gittikçe artan kalıpçılık sektörüne uluslararası boyut kazandırmada, etkin faaliyetleri hedefleyen bir sivil toplum örgütü olmaktır.

Ülke çapında bir araya getirdiğimiz kalıp üreticilerinin; rekabet güçlerini arttırmak, yurt dışında aynı sektördeki örgütlerle işbirliğini sağlamak, insan kaynakları ve yönetim kalitesini geliştirmeleri için yardımcı olmaktır.

UKUB üyesi kurum ve kişilerin hizmet verdiği sektörlerin bazıları şunlardır :
Misyonumuz

Üretimin temeli “kalıp” ilkesinden hareketle; çağdaş toplumlar için daha iyi teknolojiler ile hizmet ve üretim kalitesindeki gelişmeler doğrultusunda, kapsamı gittikçe artan kalıpçılık sektörüne uluslararası boyut kazandırmada, etkin faaliyetleri hedefleyen bir sivil toplum örgütü olmaktır.

Vizyonumuz

Ülke çapında bir araya getirdiğimiz kalıp üreticilerinin; rekabet güçlerini arttırmak, yurt dışında aynı sektördeki örgütlerle işbirliğini sağlamak, insan kaynakları ve yönetim kalitesini geliştirmeleri için yardımcı olmaktır.

Neden UKUB'a üye olmalısınız?

 • UKUB, sektörün gelişmesine yönelik eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemekte, düzenlemiş olduğu seminer, bilgilendirme toplantıları, tanışma ve kutlama yemekleri gibi Birlik sosyal faaliyetleri sayesinde üyelerine yurtiçi ve yurtdışı yeni iş geliştirme ve sosyal network imkanlarını arttırma fırsatı sunmaktadır.

 • UKUB,sektörün gelişmesine yönelik olarak, sektör sorunlarının ve çözümlerinin ele alındığı çalıştaylar düzenlemektedir.

 • UKUB, derinlemesine uzmanlaşmış Türk Kalıpçılarını kümelenme mantığı ile bir araya getirerek, Türk Kalıpçılık Sektörü’ nün hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlar için önemli bir tedarik ve cazibe merkezi olmasına büyük katkı sağlayacak olan Organize Sanayi Bölgesi’nin (Kalıpçılar Vadisi) kurulmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

 • UKUB, Kalıpçılar Vadisi’nden sanayi arazisi tahsisi ve proje tamamlandığında UKUB Teknoloji ve ArGe Merkezi’nden (üyelerin ortak kullanımına açık tezgahlar, kalıp deneme presleri, ölçme, tarama, doğrulama, tersine mühendislik, kalibrasyon, eğitim hizmetleri, vb.) yararlanma imkanı sunmaktadır.

 • UKUB, kalıpçılık sektörü ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı fuarlara gezi, katılım ve teknik fabrika gezileri organize etmekte, organize ettiği yurtdışı fuar katılımları, fuar ve teknik geziler için üyelerinin devlet desteğinden faydalanmasını sağlamaktadır. İşbirliği yaptığı dernek ve kurumların düzenlediği fuarlarda üyelerine özel indirim imkanı sunmaktadır.

 • UKUB, üyelerine özel ücretsiz eğitimler ve danışmanlık desteği sağlamaktadır.

 • UKUB, sektör sorunlarının devlet kademesinde gündeme getirilmesini sağlamakta, sorunların giderilmesi için çözüm önerileri sunmaktadır.
 • UKUB, yurtiçinden ve yurtdışından gelen iş taleplerini üyeleri ile paylaşarak iş fırsatları sunmakta, üyesi olduğu ISTMA (Dünya Kalıpçılar Birliği) imkanlarından, eğitim ve iş gezilerinden üyelerini haberdar etmekte, üyelerine dünyaya açılma fırsatı sunmaktadır.

 • UKUB, yurtiçi ve yurtdışında kalıpçılığa yönelik eğitim veren akademik kurumlarla ve ISTMA ile işbirliği içerisinde yurtdışında ve yurtiçinde ortak geziler düzenlemekte, benchmarking çalışmaları ve ortak çalıştaylar organize etmektedir.

 • UKUB, web sitesindeki (www.ukub.org.tr) banner alanları ve Birlik bülteni BASMAKALIP’ta reklam alanları için üyelerine özel fiyat avantajı sunmakta, üyelerinin teknik yazı, yeni ürün, başarı hikayesi ve özel haberlerinin BASMAKALIP’ta ücretsiz olarak yer alamasın sağlamaktadır.

 • UKUB, web sitesinde bulunan “Üyelerimiz” kısmından tüm üyelerinin bilgilerini dünyaya duyurmakta, tanıtımlarını yapmaktadır.

 • UKUB, verdiği mühendislik hizmetlerinde sadece üyelerine özel %25 fiyat avantajı sağlamaktadır. (Tersine Mühendislik Hizmeti, 3D LASER Markalama Hizmeti, Kalıp Çalışma Sıcaklığı Optimizasyonu Hizmeti, Autoform Kiralama Hizmeti)

Üye Olmak İçin Yapılması Gerekenler

    · Üye başvuru formunu doldurmak,
    · Üyeliğe kabul edildiğiniz takdirde, Birliğimiz genel kurulunca belirlenen yalnız bir kez ödenecek giriş aidatının ödemek ve üye olduğunuz yıldan itibaren yıllık belirlenen üye aidat bedelini düzenli olarak ödemek
           o Giriş aidatı kalıp üretimi yapan firmalar için 10.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
           o Yıllık üye aidatı 10.000,00 TL’ dir.
    · Üyeliğiniz kabul edildikten sonra gerekli evrakı Birliğimize ulaştırmak. Hiç şüpheniz olmasın ki, siz destek verdiğiniz ve sahip çıktığınız müddetçe UKUB, hepimize fayda sağlayacak ulusal ve uluslararası bir güç haline gelecektir