TR

EN

UKUB EĞİTİM MERKEZİ AÇILDI !

UKUB EĞİTİM MERKEZİ AÇILDI !

Değerli Kalıpçılar,

Son çeyrek asırdır eğitim sistemimize yapılan yanlış müdahaleler, bugün Türk imalat sanayisinin büyümesi için en çok ihtiyaç duyduğu kaliteli insan kaynağını neredeyse tükenme noktasına getirmiştir.

Hangi sektöre baksak, hangi firmaya sorsak, ne yazık ki en önemli ortak sorunun nitelikli teknik personel olduğunu görmekteyiz, duymaktayız.

Bu sorunun çözülmesi, kalıpçılık gibi ileri teknoloji kullanarak tasarım ve imalat yapan, yüksek katma değer üreten müstesna sektörlerin gelişmesi, büyümesi için hayati önem taşımaktadır.

Mevcut eğitim sistemi bugün değiştirilse dahi somut sonuçların 5-6 yıldan önce alınması mümkün değildir.

UKUB olarak sektörümüzün önündeki bu büyük engelin bir an önce aşılmasına katkı sağlamak en önemli görevimiz haline gelmiştir.
Bu görev bilinci ile, ULUSAL KALIPÇILIK EĞİTİM MERKEZİ (UKEM) ‘nin kuruluş çalışmalarını tamamladık ve 2015 yılı itibarıyla Bursa Beşevler Sanayi Sitesi içerisinde yer alan eğitim merkezimizde planlı eğitimler vermeye başlamıştık.

Eğitim merkezimizde, bir tanesi bilgisayarlı olmak üzere iki adet 15 kişilik eğitim sınıfı ve uygulamalı pratik eğitimlerin verileceği bir talaşlı imalat atölyesi bulunmaktadır.

UKUB eğitim ekibi tarafından belirlenmiş mesleki ve genel eğitim başlıkları haricinde üyelerimizden gelecek talepler doğrultusunda da özel eğitim sınıfları açılabilmekte, yeterli katılımın sağlanması durumunda üyelerimizin işyerlerinde de eğitim verilebilmektedir.

UKUB olarak, UKEM eğitim faaliyetlerini geliştirerek yaygınlaştırmak ve kalıpçılık sektörünün hak ettiği seviyeye ulaşmasını sağlamak için siz değerli üyelerimizin ve sektöre gönül vermiş, bu sektörden fayda sağlayan tüm kurum ve kişilerin bu çabaya destek vermesi en büyük beklentimizdir.

Her ne kadar BEBKA ve KOSGEB gibi kurumlarımızdan yazdığımız projeler kapsamında destek sağlasak da üyelerimizin maddi ve manevi destekleri olmadan UKEM’in kurulması ve faaliyete geçmesi mümkün olamazdı.

UKEM’ in kuruluşu aşamasında, yaptıkları bağışlarla çok önemli katkı sağlayan değerli üyelerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

UKUB, katılımcı üyelerinin destekleriyle, olumlu veya olumsuz ama yapıcı eleştirilerle gelişmeye, büyümeye devam edecek ve Türk kalıpçılık sektörünü küresel bir tedarik merkezi haline getirecektir.

UKUB olarak yapacağımız her yeni çalışma, eskisini beğenmeyecek kadar başarılı olursa, ancak o zaman bizden sonra gelecek yönetimler de bizden daha iyisini başarma gayreti içerisine girerler ki ilerlememizin tek yolu da budur.

Sevgi ve selamlarımla,

Şamil ÖZOĞUL