TR

EN

TÜRK KALIP SEKTÖR RAPORLAMA FORMU

TÜRK KALIP SEKTÖR RAPORLAMA FORMU

Sayın Sanayicimiz,

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) ülkemiz kalıp sektörünün bütününü temsil eden tek sivil toplum örgütüdür.
Amacımız, endüstriyel üretimin en temel ve vazgeçilemez ekipmanı olan kalıpların tasarımından üretime kadar ilgili tüm süreçlerinde faaliyet gösteren kurum ve kişilerin, nihayetinde TÜRK KALIP SEKTÖR’ ünün gelişmesini sağlayarak, önce ülkemizin kalıp tedariki konusunda yurtdışı bağımlılığını ortadan kaldırmak, devamında kalıp ihracatını arttırmaktır.

Ülkemizde bugüne kadar kalıp sektörü ile ilgili geniş kapsamlı bir istatistiki bilgi çalışması yapılmadığı için sektörümüzün mevcut durumu ve potansiyeli hakkında tam ve doğru bilgiye de maalesef sahip değiliz.

Dünya kalıp pazarının 70 Milyar Euro büyüklüğünde olduğu ve kalıp ihracat değerinin 3 € -100 €/kg arası olduğu düşünüldüğünde, ülkemizin, kalıp sektörü  gelişiminde büyük menfaati vardır.

Sektörümüzün gelişmesine yönelik devlet destek ve teşviklerinin alınması adına Devletimiz nezdinde farkındalık yaratmak için, sektörümüzü geliştirecek stratejilerin belirlenmesi için birlik olup, sahip olduğumuz mevcut ve potansiyel gücümüzü sayısal bilgilerle en doğru şekilde ifade etmek mecburiyetindeyiz.

Bu gerekçeyle, firma ismi dahil tüm bilgilerin gizli tutulacağı istatistiki bilgi formunu aşağıdaki linkten online olarak doldurmanızı önemle rica ederiz.

http://ukub.org.tr/raporlama-formu/

Saygılarımızla,

Şamil ÖZOĞUL

ULUSAL KALIP ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ