İLETİŞİM

FİRMA SEKTÖRLERİ

TOPHANE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

HAKKINDA;

Okulumuz, 29 Mart 1868 tarihinde, Bursa Valisi İzzet Paşa tarafından, yoksul ve kimsesiz çocukları korumak ve onlara meslek öğretmek amacıyla ıslahhane olarak açılmıştır. İlk açıldığında okulda marangozluk, terzilik ve kunduracılık alanlarında eğitim verilmiştir.

93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında okulda askerlerimize elbise dikilmiştir. 1899 yılında okula Hamidiye Sanayi Mektebi adı verilmiştir. Mektebin hükümete yük olmadan idare edilebilmesi için Vali Reşit Paşa, Okul Müdürü Hilmi Bey’in önerisiyle hayvan tezkerelerinin okul tarafından vilayet matbaasında bastırılarak, gelirinin okula verilmesini kabul etmiştir. 40 paraya satılması kararlaştırılan tezkereler, Kütahya, Bilecik, Balıkesir, Karahisar sancaklarıyla, merkeze bağlı bütün kazalara yüz binlerce adet satılmış ve okula devamlı ve önemli gelir elde edilmiştir. Hayvan tezkerelerinden elde edilen gelirin yanında, Ayvalık liman gelirlerinin yarısı, kereste rüsumu, emlak ve akar icar bedeli gibi gelirlerle mektep, gelişme ve refah devrine geçmiş sayılabilir. 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanı üzerine vali ve müdürler değişmiş, okulun gelir kaynakları kaldırılmıştır. 1910 yılı, okulun tekrar kalkınmaya başladığı yıl olmuştur. Bu dönemde okulda demir, tesviye ve döküm atölyeleri yeniden kurulmuştur. Ancak 1911 yılında Balkan Savaşı nedeniyle bazı öğretmen ve ustaların askere alınmasıyla eğitim öğretim kısmen kesilmiştir. Birinci Dünya Savaşı boyunca okuldaki atölyeler Harbiye Nezareti emriyle askerlere urba imal etmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından başlayan işgaller nedeniyle okul eğitime devam edemez hâle gelmiş, öğretmenlerin çoğu İstiklal Savaşı’na katılmak üzere okuldan ayrılmıştır.

Bursa’nın Yunanlılar tarafından işgali üzerine okul bir süre otomobil tamirhanesi olarak kullanılmıştır. Bursa’nın işgalden kurtuluşunun tarihi olan 11 Eylül 1922’ye kadar öğretmen ve ustalar, maaş almadan okulda kendilerine verilen görevleri yerine getirmişlerdir. Moskova Büyükelçisi Vasıf Çınar, 1914 yılından sonra okulda ders nazırlığı yapmış ve okulu yedi yıllık bir lise hâline getirmiştir. 1916 yılında marangozluk, tesviyecilik, tornacılık, dökümcülük, ağaç tornacılığı, modelcilik, kunduracılık ve demircilik gibi bölümlerde eğitim öğretim devam etmiştir. Okul, 1. Dünya Savaşı sırasında yaptığı çalışmalardan dolayı ülkede büyük takdir kazanmıştır. Cumhuriyetin ilanından bir süre sonra, sadece Bursa’ya değil civar illere de hizmet ettiğinden Mıntıka (Bölge) Sanat Okulu olarak anılmaya başlanmıştır. 1933 yılında açılan yerli mallar sergisinde üç sergi salonu içerisine yerleştirilen altı yüz elli parça eşya hem sergilenmiş hem de satılmıştır. 1943-1944 eğitim öğretim yılında motor atölyesinin açılmasıyla mevcut alanlara bir yenisi daha eklenmiştir. Okul, 1952 yılında Bursa Erkek Sanat Enstitüsü adını almıştır. 1974 yılında okulun adı Bursa Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi olmuştur. 2014 yılında okulun ismi “Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olarak değiştirilmiştir.

Açıldığı andan günümüze kadar on binlerce mezun veren okulumuz, yetiştirdiği öğrencileri ile Bursa ve ülkemiz sanayisinin kurulması ve gelişmesinde çok önemli katkılar sağlamıştır. Ulusal ve uluslararası birçok başarıya ve ilke imza atan okulumuz, geçmişinden aldığı güçle ülkemizin kalkınması için geleceğe emin adımlarla yürümektedir.