TR

EN

Kalıp Sektörü Çalıştayları

Kalıp Sektörü Çalıştayları

Kalıpsız üretim olmaz. Sürdürülebilir kalitede, rekabetçi fiyatlı, birden fazla eş parça üretiminin söz konusu olduğu her koşulda kalıba ihtiyaç vardır. Kalıp olmadan üretim yapamazsınız. Sanayi ürünlerinin tedarikinde dışa bağımlılığınız artar. İthalat artar. Döviz kaybı artar. Cari açık büyür.

Kalıpçılık sektörü her ülke için sanayi tedarik zincirinin en önemli halkalarından birisidir. Haliyle Türk kalıp sektörü, üretimin olduğu her sektör için ve ülkemizin kalkınması için son derece önemlidir.

Kalıp sektörü, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yaklaşık % 70 oranında otomotiv sektörüne hizmet etmektedir.

Bir araç projesinin devreye alınmasında, kalıp proje süreci ile araç proje süreci etkileşimi, yönetilmesi son derece zor, yoğun bilgi ve tecrübe gerektiren çok kritik ve önemli bir süreçtir.

Yeni bir araç projesi için on bine yakın yeni kalıp yapılması gereklidir ve bu kalıpların her biri üreteceği parçaya özel analiz, tasarım, imalat ve devreye alma süreçlerinin başlamasını da gerektirmektedir.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye’de geliştirilecek olan yeni ticari ve binek araç projeleri, önemli miktarda kalıp ihtiyacını ortaya çıkaracaktır.

Bu kalıpların mümkün olduğunca yüksek oranda Türkiye’den tedarik edilmesini sağlamak amacı ile otomotiv sektörümüzün ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, bu doğrultuda kalıp sektörümüzü geliştirmek için ne tür faaliyetlerin başlatılması gerektiğini belirlemek üzere UKUB olarak çalıştaylar düzenlemekteyiz.

Çalıştayda gündeme alınacak konuların ana başlıkları alt bölümdeki gibidir:

  • Yurt dışı kalıpçılar ile rekabet
  • Hem saha çalışanı hem ofis çalışanı olarak eğitimli personel ihtiyacı
  • İthalat/ihracat konusundaki problemler ve ihracatın artırılması
  • Hammadde ve yardımcı malzeme temini konusundaki problemler
  • Çelik kalıp hamil ve döküm konusundaki kalite problemleri
  • Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, ana sanayi ile ortak tasarım çalışmaları
  • Teklif hazırlama, planlama ve proje yönetimi

İlk çalıştayımız Kalıp Mühendislik Faaliyetleri Çalıştayı 24 Mart 2018 tarihinde Tofaş Akademi’de gerçekleştirildi. Katılım sağlayarak fikirlerini paylaşan ve çalışmaya değer katan tüm sektör mensuplarına teşekkürlerimizi sunarız.

Çalıştayların bitiminde raporlar oluşturularak üyelerimiz ve sektör ile paylaşılacaktır. Çalıştayların kalıp sektöründe faaliyet gösteren firmalara önümüzdeki dönemler için ışık tutacağına inanıyoruz.

Teknik Eğitimin Önemi

UKUB olarak eğitim çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Kalıpçılık sektörü katma değeri yüksek olan ve nitelikli personele ihtiyaç duyan bir sektör. Seri imalat şartlarında çalışacak niteliksiz personel dahi bulmak zorken yüksek katma değere sahip, diğer üretim sektörlerine hayati önem taşıyan ekipman tedarik eden kalıpçılık sektöründe istihdam edilecek insan kaynağının yetiştirilmesi hem sektörümüz hem de üretim sanayimizin bütünü için yüksek önem ve öncelik arz etmektedir. Bu sorunun çözümüne yönelik, Coşkunöz Endüstri Meslek Lisesi ve Coşkunöz Eğitim Vakfı ile birlikte temel kalıpçılık eğitiminin verilmesi üzerine ortak bir proje geliştirildi ve Ekim 2017’de  Coşkunöz Eğitim Vakfı ile işbirliği protokolü imzalandı ve Ocak 2018’de Sac Kalıpçılığı Eğitim Programı’na başlandı. Eğitim programında sırasıyla teorik eğitim, pratik eğitim ve değerlendirme aşamaları bulunuyor. Teorik eğitimler meslek liselerinde verildikten sonra kursiyerlerin çalıştıkları atölye ortamında pratik eğitimler verilecek ve 3 ayda bir uzman eğitmenler tarafından yapılacak değerlendirme sınavlarıyla ilerleme durumları belirlenecek. UKUB olarak amacımız öncelikle bu eğitim programını başarıyla hayata geçirmek. Bir sonraki aşamada kursiyerlere mesleki yeterlilik belgesi vermeye akredite olmak istiyoruz. Eğitim programımızı pilot bölge olarak önce Bursa’da başlatacağız ve ilerleyen yıllarda tüm ülke genelinde uygulamak için çalışacağız.