TR

EN

T.C. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Görüşmesi _ Türkiye’de üretimi bulunmayan takım çeliği vergi muafiyeti

T.C. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Görüşmesi _ Türkiye’de üretimi bulunmayan takım çeliği vergi muafiyeti

Değerli Üyelerimiz,

27.04.2018 tarihli ve 30404 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile çelik ithalatına getirilen kota ve %25 geçici koruma önlemi uygulamasından, kalıp üretiminin ana hammaddesini oluşturan ve Türkiye’de üretimi bulunmayan takım çeliklerinin muaf tutulması adına, Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği olarak gerçekleştirdiğimiz görüşme:

  • 02.10.2018 tarihinde T.C. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Kamil ÖZKAN, Şube Müdürü Sn. Mehmet DEMİR ve Şube Müdürü Sn. Feza HACIŞEVKİ ile makamlarında yapılan görüşme neticesinde ilgili makama Türkiye’de üretimi bulunmayan takım çeliklerinin uygulamadan muaf tutulması hakkında resmi dilekçe elden teslim edilmiştir.