TR

EN

Kalıp sektörü ZİRVE’de bir araya geldi

Kalıp sektörü ZİRVE’de bir araya geldi

UKUB tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’nin 8’incisi başarıyla gerçekleştirildi. 20 Eylül 2018 tarihinde TOSB Workinn Hotel’de gerçekleşen Zirve, havacılık ve savunma sanayii, otomotiv, beyaz eşya gibi lokomotif sanayinin satın alma heyetleri dışında, yurtiçi ve yurtdışı sektör temsilcileriyle birlikte toplamda 350’yi aşkın üst düzey sektör mensubunu bir araya getirdi.

Bu sene Havacılık ve Savunma Sanayii ana temasıyla gerçekleştirilen, endüstriyel kalıp sektöründeki gelişmelerin, sorunların ve çözümlerin masaya yatırıldığı Zirve, Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Şamil Özoğul’un açılış konuşmasıyla başladı. Özoğul, dayanışma ve kültürün, güce olan sınırlı etkisinin dışında, gücün gerçek kaynağının, her zaman bilim ve teknoloji olduğuna dikkat çekti.

Sayın Şamil Özoğul 2018 yılında gerçekleştirdikleri Kalıpçılık Çalıştayları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu;

İçeriğini hatırlarsanız, geçen yıl, 7. Ulusal Kalıpçılık Zirve’sinin hemen ardından yayımladığımız Zirve Bildirgesi’nde yer alan önemli çalışmalardan biri kalıpçılık çalıştayları idi. Bu çalıştayları;

–   Kalıp Mühendislik Faaliyetleri

–   Plastik Kalıpçılığı

–   Sac Kalıpçılığı

–   Yüksek ve Alçak Basınçlı Döküm Kalıpçılığı

olmak üzere, 4 ana başlık altında, 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdik.

Bu kapsamda hazırladığımız “Türkiye Otomotiv Kalıpçılığı Sektör Çalıştay Raporu” nu da, ilk kez 20 Eylül’de Zirve katılımcılarıyla paylaştık.

Raporda görüldüğü üzere, sektörümüzün, genel olarak en çok sıkıntı yaşadığı konu, yine sürpriz bir şekilde, nitelikli insan kaynağı eksikliği oldu.

Yaşadığımız bir diğer önemli ve ortak sorun ise dengesiz iş yükü olarak belirlendi.

Dengesiz iş yükünün, hele ki yeterli insan kaynağının olmadığı sektörümüzde, işlerin az olduğu dönemlerde, mevcut personelin muhafaza edilmesini daha da zorlaştırdığı, en çok dile getirilen sorun oldu.

Bu rapordan, UKUB olarak çıkardığımız ödev, kalıpçılarımızın iş yüklerini dengeleyebilecekleri, mevcut CAD/CAM/CAE, talaşlı imalat bilgi ve tecrübelerini doğrudan kullanabilecekleri, katma değeri ve iş potansiyeli oldukça yüksek olan, alternatif sektörlerin araştırılması oldu.

2019 yılı ortalarına kadar, otomotivde yeni bir proje olmadığını dikkate alacak olursak, kalıpçılarımızın boş geçecek bu dönemi ve bilahare yaşanacak benzer boşlukları doldurabilecekleri başka sektörlere de yönelmeleri, oldukça faydalı olacak kanaatindeyiz.

Gücün Gerçek Kaynağı – Bilim ve Teknoloji

Bütün toplumların eşit olmasının yolu, eşit bilgi ve teknolojiye sahip olmaktan geçmektedir.

Bunu sağlamanın yöntemlerinden biri de, ülkemizde başta havacılık ve savunma sanayii olmak üzere, sınırlı bir alanda da olsa başarıyla uygulanmış olan OFFSET sistemidir.

OFFSET sistemi, yapılacak ithalata karşılık, ihracatın, yerine göre Türkiye’de üretimin, teknoloji ve sermaye transferinin, teknik eğitimin şart koşulmasıdır.

En basit ifadeyle, “malımı alırsan, malını alırım” olarak ta özetleyebiliriz.

Başta kalıpçılık olmak üzere, ülkemizin stratejik öneme sahip sektörlerinin, üretim kabiliyet ve kapasitelerini geliştirmek, uluslararası alandaki rekabet güçlerini ve pazar paylarını arttırmak, yerel sektörlerimizi küresel tedarik zincirine katmak, istihdamı arttırmak ve cari açığı azaltmak istiyorsak, en hızlı ve kesin uygulama OFFSET’tir.

Dijitalleşen dünyayla birlikte kalıpçılarında değişmesi gerektiğini vurgulayan Özoğul; Değişen insanın, değişen ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, herhangi bir alanda yaşanan teknolojik değişim, birçok başka sektörün her kademede değişme ve gelişme ihtiyacını da tetiklemekte olduğunu belirtti.

Günümüzde, Dünya ticaretinin % 10’dan fazlası OFFSET ile gerçekleştirilmektedir. ABD, İngiltere, İsrail, Güney Kore gibi pek çok gelişmiş ekonomi, bu yöntemi başarıyla uygulamaktadır.

2018-2028 yılları arasında Türkiye’de, Haberleşme, Bilgi Teknolojileri, Ulaştırma, Enerji ve Sağlık alanında yapılacak kamu harcamaları toplamı yaklaşık 800 Milyar $’dır.

Savunma sanayiinde olduğu gibi, bu alanlarda da % 50 oranında OFFSET uygulanması durumunda, sanayi katılımı, ihracat ve teknolojik işbirliği yoluyla ülke ekonomisine sağlanabilecek katkı, 10 yılda yaklaşık 400 Milyar $’dır.

Havacılıkta yapıldığı gibi, kalıp sektöründe de OFFSET uygulayarak, kendi üretim sanayimizin kalıp ihtiyacını karşılamanın ötesinde, rekabet gücü ve katma değeri yüksek olan önemli bir ihraç sektörü daha oluşturabiliriz.

Ülkelerin sanayi strateji planları işte bu yüzden çok önemlidir. Başarıya ulaşmak için, bu planların devletin üst aklıyla hazırlanıp, her şeyden önemlisi sonuç alınana kadar etkin bir şekilde ısrarla uygulanması gereklidir.

Hep söylüyoruz, bugün halen Japonya’da, Güney Kore’de, Çin’de kalıpçılık, öncelikli stratejik sektör olarak, en üst seviyede desteklenmeye devam etmektedir.

Çünkü bu ülkeler şunu çok iyi idrak etmişlerdir:

“Kalıpsız üretim olmaz, olamaz…”

Kalıpçılığın stratejik önemi bir yana, Türkiye’nin kg başına ihracat değeri 1,5 Dolar iken, Türkiye kalıp endüstrisinin katma değeri, kg başına 20 ila 100 Dolar aralığındadır.

Bu katma değer ile kalıpçılık, tek başına, çok önemli ihracat potansiyeline sahip bir sektördür.

Buna karşın ülkemizin sanayi strateji planında kalıpçılığın, maalesef, henüz adı bile geçmemektedir.

Güzel ülkemizin gelişmiş ülkelerle eşit söz sahibi olabilmesi için, güçlü olabilmemiz için, bilim ve teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanarak çok çalışmak, üretmek ve dünyaya satmak mecburiyetindeyiz.

Bunu hep BİRLİK’te gerçekleştirebiliriz sözleriyle Sayın Şamil Özoğul konuşmasını tamamladı.

Ulusal Kalıpçılık Zirvesi her yıl yükselen bir çıta ile sektörü buluşturacak

Zirve’ye konuşmacı olarak katılım gösteren sektörün önde gelen isimleri, havacılık sektörünün mevcut durumu, vizyonu, vizyonda Türk kalıpçılık sektörünün yeri, otomotiv tedarik zinciri, karbon elyaf  teknolojisi ve gelecekte mobilite konularını gündeme getirdiler. Şamil Özoğul, “Bu yıl Zirve’de Otomotiv Plastik Enjeksiyon Kalıp Kalite ve Proje Yönetimi Danışmanı Sn. Can Okatan, Üstünberk Holding Satınalma Direktörü Sn. Mesut Gencer, Tezmaksan Müşteri İlişkileri Koordinatörü Sn. Yalçın Paslı, TAI Yapısal Genel Müdür Yardımcılığı Takım Mühendislik ve Planlama Şefi Sn. Nazmi Umut Aktan, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sn. Mustafa Öksüz, Messe Stuttgart Uluslararası Proje Direktörü Sn. Emel Kılınç, Ve Fark Yarat Şirketinin Kurucusu Sn. Verda Emiroğlu ve bizleri birçok etkinliğimizde yalnız bırakmayan BOSCH Tükiye ve Orta Doğu Başkanı Sn. Steven Young konuşmaları ile zirveye değer kattılar. “ dedi.

Başkan Şamil Özoğul ‘’Bugün buraya gelerek sektörümüze sahip çıkan sanayicilerimize, katkılarından dolayı Zirve sponsorumuz Tezmaksan, gold sponsorumuz Messe Stuttgart ve stantlarımızda yer alan diğer sponsor firmalarımıza Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği adına çok teşekkür ediyorum’’ diyerek 8. Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’ni başarılı bir şekilde tamamlayıp her yıl yükselen bir çıta ile organizasyonlarına devam edeceklerinin haberini verdi.