Tel: +90 224 261 58 92 | Fax: +90 224 261 58 93 | Email: [email protected]DUYURU DETAY

KOSGEB İş Geliştirme Destek Programı

30.10.2018

İŞ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

KOSGEB tarafından 2010 yılından günümüze uygulanmakta olan destek programlarından «Genel Destek Programı» sürece dair yaşanan tecrübeler ve KOBİ’lerden gelen talepler dikkate alınarak KOSGEB İcra Komitesince 24 Eylül 2018 tarihi itibari ile yerini «İşletme Geliştirme Destek Programı’na» bırakmıştır.

İşletme Geliştirme Destek Programı’nın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan yararlanmak isteyen işletmenin öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir. Programdan faydalanmak isteyen işletme KOSGEB birimine başvuru yapar, başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır. Taahhütnamenin KOSGEB biriminde kayda alındığı tarih programın başvuru tarihi kabul edilmektedir.

İşletme Geliştirme Destek Programının süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta işletmenin bu destekten 1 kez yararlandırılma durumudur. Eğer işletme Net Satış Hasılatı veya Dönem İçinde (Başvuru Süresi İçindeki İlk Yıl)  Elde Edilen hasılatı en az %10 artan işletmeler bu destek programından bir defaya mahsus olmak üzere yeniden yararlanabilmektedir.

İkinci kez yararlanma şartı kapsamında diğer dikkat edilmesi gereken bir hususta eğer net satış hasılatı %10’u geçmişse destek programının yenilenmesi için en geç 1 yıl içinde yenilemek için başvuru yapması gerekmektedir.

İşletme Geliştirme Destek Programının yenilenen konu başlıkları şu şekildedir;

  1. Yurtiçi Fuar Desteği
  2. Yurtdışı İş Gezisi Desteği
  3. Nitelikli Eleman Desteği
  4. Eğitim Desteği
  5. Enerji Verimliliği Desteği
  6. Tasarım Desteği
  7. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
  8. Belgelendirme Desteği
  9. Test ve Analiz Desteği

İşletme Geliştirme Destek Programı için uygulama aşağıdaki gibidir.

 

1.Yurt İçi Fuar Desteği

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Yurt İçi Fuar desteğinde başına verilen destek oranı arttırılmıştır.

Genel Destek Programı kapsamında daha önce verilen başına verilen destek 150 TL iken yeni destek ile birlikte 250 TL olarak değiştirilmiştir.

Her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 m²’dir.

Yurt İçi Fuar Desteği kapsamında destek kapsamına yeni bir fuar dahil edilmiştir.

IDEF (Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı) için m² başına 1.000 TL olarak uygulanacaktır.  

Makine, Mobilya ve Mermer gibi büyük ürünler sergileme alanına ihtiyaç duyulan iş kollarında gerçekleştirilecek yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarında KOSGEB Başkanlığı tarafından işletme başına azami destek alanı 100 m²’ye kadar arttırılabilir.

Fuar katılımları ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir.

Fuar Türü

Destek Verilen
Üst Limit
(Genel Destek Programı)

Destek Verilen
Üst Limit
(İşletme Geliştirme Destek Programı)

Yurtiçi Uluslararası
İhtisas Fuarları

150 TL/ m²

250 TL/ m²

Yurtiçi Uluslararası
İhtisas Fuarları ve
İzmir Enternasyonel Fuarı

100 TL/ m²

150 TL/ m²

IDEF Uluslararası
Savunma Sanayi Fuarı

(Ayrı bir madde
olarak yoktu. Dolayısıyla
TL/m
² kuralına tabidir

1.000 TL/ m²

 

Fuarlar ile ilgili; «… fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının düzenlenmesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile ilgili gerekli diğer hizmet giderleri…» ifadesi mevzuattan kaldırılmıştır. Artık fuar desteği ile ilgili sadece; boş alan kirası, standart stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu ile ilgili giderler desteklenmektedir.

 

2.Yurtdışı İş Gezisi Desteği

Destek kapsamı genel hatları ile aynı kalmıştır. Genel Destek Programı kapsamında; Yurtdışı iş gezisi desteğinden yararlanılabilmesi için ikili görüşme dışında; fuar ziyareti, meslek kuruluşları ile toplantı veya teknik gezi etkinliklerinden en az birinin daha yapılması isteniyordu. İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında ise Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık olarak yayınlanan Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesinde yer alan fuar olması şartı da eklenmiştir. 

 

3.Nitelikli Eleman Desteği

İstihdam edilecek personelin yeni mezun (destek başvuru tarihi itibari ile önlisans veya lisans programlarından 2 yıl içerisinde mezun olmuş kişiler) kadın, engelli, birinci derecede şehit yakını veya gazi olması durumunda destek oranına %20 ilave edilmektedir. Yukarıda verilen şartlardan biri yerine getirildiğinde destek oranı %80’e çıkmaktadır.

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında istihdam edilmek istenen personel için önce KOSGEB’e Nitelikli Eleman Desteğinden faydalanmak için başvuru yapılacak verilecek onay sonrası personel istihdam edilecektir. Onay sonrası 45 gün içinde personel istihdam edilmelidir.

Bu uygulama Genel Destek Programı kapsamında son 30 gün içinde iş başı verilen personeller için yapılabilmekteyken bu uygulama kaldırılmış bulunmaktadır.

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında diğer yeni bir uygulama destek başvuru sayısına sınır getirilmesidir. Genel Destek Programı kapsamında bu sayı sınırı aynı anda sadece 2 personel için uygulanabilmekteydi. Yeni uygulama ile işletmelere 4 defa başvuru hakkı getirmiştir. Bir örnek ile açıklamak gerekirse; Yeni 1 personel istihdamı gerçekleştirdiniz fakat personel 2 ay sonra işten ayrıldı. İşletmenin mevcut haklarından 1 tanesi kullanılmış oldu. Önceki uygulamada böyle bir sınırlama yoktu.

Bu destek kapsamında diğer bir değişiklik ise destekten yararlanabilecek kişilerde Genel Destek Programı’nda yer alan «Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesine» sahip olan kişiler ifadesinin kaldırılmasıdır.

İşletme Geliştirme Desteği Programı kapsamında diğer yeni bir uygulama da destek uygulamasında ödeme taleplerinin 3’er aylık dönemlere çıkarılmasıdır. Genel Destek Programı kapsamında destek ödemesi aylık olarak talep edilebilmekteydi.

İşletme Geliştirme Destek Programında yeni açıklanan destek tutarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Personel Mezuniyeti

Destek Verilen
Aylık Üst Limit
(Genel Destek Programı)

Destek Verilen
Aylık Üst Limit
(İşletme Geliştirme Destek Programı)

Ön Lisans

1.500 TL/ Ay

2.500 TL/ Ay

Lisans

2.000 TL / Ay

3.500 TL / Ay

Yüksek Lisans ve Üzeri

2.500 TL / Ay

3.500 TL / Ay

 

4.Eğitim Desteği

Eğitim desteği kapsamında; Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Dijital Dönüşüm, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Mesleki ve Teknik Eğitim konu başlıklarında alınacak eğitimlere destek verilmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri ile TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirme, yabancı dil, ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimler bu destek kapsamı dışındadır.

Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip ve alanında program onayı olan kurum ve kuruluşlardır.

Eğitime katılacak işletme temsilcileri; İşletme sahibi, ortağı ve çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.

Alınacak eğitim ile ilgili olarak; İaşe, Konaklama ve Ulaşım giderleri kapsam dışındadır.

5.Enerji Verimliliği Desteği

İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında sanayi sektörü için alacakları ön ve detaylı etüt, verimlilik arttırıcı proje (VAP) için danışmanlık, enerji yöneticisi eğitimi hizmetlerine destek verilmektedir.

 

6.Tasarım Desteği

İşletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği, ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile üyelerinin; sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu firmalardan, üniversitelerden, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)’nden ve 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tasarım merkezlerinden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir.

Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 TL’dir (Genel Destek Programındaki tutar ile aynıdır). Ancak ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 10.000 TL’dir.

 

7.Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında bu destek ile ilgili herhangi önemli bir değişiklik yoktur. Destek kapsamı, Genel Destek Programı ile aynı kalmıştır.

Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili, Entegre Devre Topografya Tescili Belgelerini almak için yapılan ödemelere destek verilmektedir. 

Bu desteği alabilmek için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’ndan veya yurtdışı TÜRKPATENT’in muadili kurumlara yapılan ödemelere destek verilmektedir.

 

8.Belgelendirme Desteği

İşletme Geliştirme Destek Programı ile Genel Destek Programı arasında herhangi bir değişiklik yoktur.

İşletmelerin TSE, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir.

ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207 ve ISO/IEC 15288 kapsamlarındaki belgeler için üst limit 10.000 TL, bunların dışında kalan belgeler için ise destek üst limit 2.500 TL’dir.

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere, aynı sistem belgesi konusunda destek sağlamaz.

Ayrıca Belge Yenilemeye Destek Verilmez!!!

Destek ödemesinin yapılabilmesi için KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapılarak Uygulama Birimi tarafından uygun bulunduğunda ödemesi yapılmaktadır.

 

9.Test ve Analiz Desteği

Bu destek kapsamında İşletme Geliştirme Destek Programında «Kalibrasyon» desteği kaldırılmıştır. Bu destek artık sadece test, analiz ve muayne/kontrol konularına destek sağlanan bir durum konumuna gelmiştir.

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında yaptırılacak test, analiz ve muayene/kontrol konularında yeni bir uygulama başlatılmıştır. Bu uygulama;

Destek kapsamında birim fiyatı KDV hariç 500 TL’nin altında olan hizmetlerde; atık su analizi, bacı gazı ölçümü, ortam gürültü ölçümü, toz seviyesi ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan test, analiz kontrol ve muayeneler kapsam dışında tutulmuştur.

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarlarından alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol/muayene ile yurtiçi ve yurtdışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol/muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilmektedir.

KOSGEB laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışında tutulmuştur.

Test, analiz ve kontrol/muayene hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe gideri destek kapsamı dışındadır.

Bu hizmetin alınması için öncelikle KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapılacaktır. Hazırlanacak test, analiz ve kontrol/muayene rapor tarihinin Uygulama Biriminin uygun bulduğu tarihten sonra olmasına bakılmaktadır.

İşletme Geliştirme Destek Programı ile ilgili tablo aşağıdaki gibidir.

Destek Adı

Destek Üst Limiti

1. Yurtiçi Fuar Desteği

50.000 TL

2. Yurtdışı İş Gezisi Desteği

20.000 TL

3. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000 TL

4. Eğitim Desteği

20.000 TL

5. Enerji Verimliliği Desteği

35.000 TL

6. Tasarım Desteği

25.000 TL

7. Belgelendirme Desteği

30.000 TL

8. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000 TL

9. Test ve Analiz Desteği

30.000 TL

 

Haberdar Olun!

E-Posta adresinizi brakarak, bültenlerimizi e-posta olarak alabilirsiniz.


LİNKLER

İLETİŞİM

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği
Alaaddin Bey Mah.
Pazar Cd. Sera Plaza 29/D/4
Nilüfer / BURSA

Tel: +90 224 261 58 92

Tel: +90 224 261 58 93

Email: [email protected]