Tel: +90 224 261 58 92 | Fax: +90 224 261 58 93 | Email: [email protected]DUYURU DETAY

Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Desteği (KTZ Projeleri)

30.10.2018

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi adlı desteğin içerisine “Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri” başlığı altında yeni bir destek eklenmiştir.

Yurtdışındaki “Küresel Firmalara” yönelik ihracat gerçekleştiren firmalar için oldukça güzel destek unsurlarını içermektedir. Bu desteğin amacı, firmaların küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir.

Küresel Tedarik Zinciri Desteği kapsamında firmalarımızın tedarik zinciri içerisinde yüksek standartlara ulaşmasını sağlamak, verimlilik, tasarım, sürdürülebilirlik, güvenlik ve hızlı üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Destek Süresi ve Destek Oranı

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Bu Karar kapsamında bir şirketin azami 1 projesi desteklenir.

Destekten Yararlanma Koşulları

KTZ Yetkinlik Projesi başvurusunda bulunabilmesi için, başvuracak firmaların üretici olmaları gerekmektedir. Firmanın, KTZ Yetkinlik Projesinde destek kapsamına alınabilmesi için tedarikçi firmanın ara malı üreten bir firma olması, daha önce iş ilişkisi kurmadıkları bir küresel firmaya cari ürünleriyle tedarikçi olmanın yanında halihazırda tedarikçi ilişkisi olduğu firmaya yeni bir üründe de tedarikçi ilişkisi kurması gerekmektedir.

Başvuru Süreci

Bakanlık başvuru sürecinde projeyi incelerken aşağıda verilen konulara dikkat etmektedir.

 • Mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeli,
 • Finansal performans
 • Bilgi sistemleri yönetimi
 • Organizasyon ve insan kaynakları

Diğer Önemli Notlar

Tedarikçi, proje kapsamında onaylanan destek kalemlerinden, faaliyetin ve ödemenin proje süresi içerisinde gerçekleştirilmesi kaydıyla yararlandırılır.

Bu desteklerden Bakanlığın onay vereceği küresel firmalara satış yapmayı planlayan tedarikçi firmalar faydalanabilmektedir. Örneğin, Opel’e yedek parça satmak isteyen bir otomotiv yan sanayii.

Küresel Tedarik Zinciri Proje desteğinden faydalanmak isteyen firmalar öncelikle Bakanlık onayı almak zorundadırlar. Genelgeye uygun bir şekilde yazılmış olan proje ile birlikte Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yapılacaktır. Bakanlık yazılan projede başvuru sahibinin projeyi gerçekleştirebilecek potansiyelde olup olmadığına ve tedarikçisi olacağı firmanın uluslararası pazarda belli bir ölçeğe sahip olup olmadığına bakacak ve proje onaylandığı takdirde firmanın harcamaları desteklenecektir.

Desteklenen Gider Kalemleri ve Destek Oranı

KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıda verilen konu başlıkları desteklenmektedir.

 1. Makine, Ekipman, Donanım, Labaratuvar ve Test Cihazı Alımı,
 2. Yurtdışı Seyahat ve Ofis-Depo Harcamaları,
 3. Yazılım Alımı,
 4. Eğitim ve Danışmanlık Alımı,
 5. Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları,

Desteklenen Giderler

 1. Makine, Ekipman, Donanım Alımı

Tedarikçilerin, Bakanlıkça uygun bulunan ve KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları; seri üretim amaçlı kullanılmayan, ürün geliştirme, test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır. Proje dahilinde alınacak makine, ekipman ve donanım, satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.

 1. Yurtdışı Ofis-Depo Harcamaları

Tedarikçilerin, tedarik ilişkisi çerçevesince yurt dışında açtığı/açacağı ofise veya depoya ilişkin kira giderleri proje süresince desteklenir. Kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekmektedir.

 1. Yazılım Alımı

Tedarikçiler, KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları ve Bakanlıkça uygun bulunan yazılımları alabilir veya mevcut yazılımlarını güncelleyebilirler. Proje dahilinde alınacak yazılım, satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.

 1. Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri

Tedarikçiler, Bakanlıkça uygun bulunan konularda eğitim veya danışmanlık hizmeti alabilirler. Bu destek kapsamında eğitim/danışmanlık hizmeti bedeli desteklenir. Bu gider kalemi için en fazla 100.000 USD destek üst sınırı bulunmaktadır.

 

Proje Kapsamında Gider Olarak Beyan Edilebilecek Bazı Örnekler

FAALİYET

TAHMİNİ GİDER KALEMİ

TAHMİNİ BÜTÇE ($)

1. YIL

TAHMİNİ BÜTÇE ($)

2. YIL

TAHMİNİ BÜTÇE ($)

TOPLAM

MAKİNE, EKİPMAN, DONANIM

- 3 boyutlu ölçüm cihazı

- Laboratuvar test makinesi

3 boyutlu ölçüm cihazı

100.000 USD

Laboratuvar test makinesi

200.000 USD

300.000 USD

YAZILIM

- 1 adet AutoCAD

- 1 adet CAD-CAM Sistemi

- 1 adet plastik enjeksiyon akış yazılımı

- 1 adet Autoform

- 1 adet sonlu eleman yazılımı

- 1 adet ERP (20 kullanıcılı)

150.000 USD

250.000 USD

400.000 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAALİYET

TAHMİNİ GİDER KALEMİ

TAHMİNİ BÜTÇE ($)

1. YIL

TAHMİNİ BÜTÇE ($)

2. YIL

TAHMİNİ BÜTÇE ($)

TOPLAM

EĞİTİM-DANIŞMANLIK-MÜŞTERİ ZİYARETLERİ

- Küresel Firmanın talebi üzerine tedarikçi olmak üzere alınması gereken eğitim/danışmanlık faaliyeti

- Yurt dışındaki Küresel Firma ile proje sahibi şirket arasındaki müşteri ziyareti faaliyetleri

4 adet yurtdışı küresel firma ziyareti, Yurtdışı Pazar eğitimleri

40.000 USD

4 adet küresel firma ağırlaması, Yurtdışı Pazar eğitimleri, Yurtdışı Pazar danışmanlıkları

60.000 USD

100.000 USD

(Bu gider grubu için max. 100.000 USD üst sınırı bulunmaktadır)

OFİS-DEPO

- Almanya’da kiralanacak depo kira gideri

12.000 USD

12.000 USD

24.000 USD

 

FAALİYET

TAHMİNİ GİDER KALEMİ

TAHMİNİ BÜTÇE ($)

1. YIL

TAHMİNİ BÜTÇE ($)

2. YIL

TAHMİNİ BÜTÇE ($)

TOPLAM

SERTİFİKASYON, TEST, ANALİZ, ÜRÜN DOĞRULAMA

- CE İşareti

- EN Serisi Sertifikalar

- IATF 16949 Belgesi

- Yanmazlık testi

CE İşareti, EN Serisi Sertifikalar, vb.

10.000 USD

IATF 16949 Belgesi, Yanmazlık testi, vb.

10.000 USD

20.000 USD

TOPLAM

312.000 USD

532.000 USD

844.000 USD

Haberdar Olun!

E-Posta adresinizi brakarak, bültenlerimizi e-posta olarak alabilirsiniz.


LİNKLER

İLETİŞİM

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği
Alaaddin Bey Mah.
Pazar Cd. Sera Plaza 29/D/4
Nilüfer / BURSA

Tel: +90 224 261 58 92

Tel: +90 224 261 58 93

Email: [email protected]