Tel: +90 224 261 58 92 | Fax: +90 224 261 58 93 | Email: [email protected]DUYURU DETAY

KOSGEB KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

22.09.2018

KOSGEB KOBİ-GEL KOBİ Gelişim Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesidir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Bu program “Çağrılı” bir programdır. KOSGEB yılın belirli dönemlerinde KOBİ ölçeğindeki firmaların ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda KOBİGEL Çağrı Metnini yayınlamaktadır. Çağrı metninde verilen süre içerisinde başvuru tarihleri belirlenmektedir.

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programında Kimler Yararlanabilir?

KOSGEB’in yayınlamış olduğu “Çağrı Metni” içerisinde ilan edilen başvuru koşullarını sağlayan işletmeler proje başvurusunda bulunabilmektedirler. KOSGEB başvuru koşulları hakkında örnek vermek gerekirse;

  • İşletmelerin NACE koduna,
  • Geçmiş yıllardaki çalışan sayısına,
  • Geçmiş yıllardaki satış hasılatı gibi konu başlıkları belirleyebilmektedir.

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı Destek Limitleri

Geri Ödemesiz Destek Üst Limiti 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek Üst Limiti 700.000 TL’dir.

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı Desteklenen Proje Giderleri

Desteklenen giderler ve özel şartları Proje Teklif Çağrısında ilan edilmektedir. Genellikle aşağıda verilen gider başlıkları destek kapsamındadır.

  • Personel Giderleri,
  • Makine-Teçhizat Giderleri,
  • Yazılım Giderleri,
  • Hizmet Alım Giderleri,
  • Diğer Giderler,

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Süresi

Proje destek süresi çağrı metninde belirtilmiş olmakla birlikte Min. 6 Ay – Max. 36 Ay olarak desteklenmektedir.

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı Desteklenmeyen Konular

Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri vb. gibi proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Ayrıca, tek bir gider kaleminden oluşan projeler desteklenmez. (Örneğin; sadece yazılım alımı, sadece makine teçhizat alımı vb. gibi)

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı Başvuru Sonuçları

Projeler çağrı metninde ilan edilen başvuru açıklama tarihinde açıklanması beklenmektedir. Fakat KOSGEB bazı durumlarda başvuru sonuçlarının açıklanmasını erteleyebilmektedir.

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programında Dikkat Edilecek Hususlar

Proje kapsamında alınacak olan alet, teçhizat, makine vb. alımların yeni (sıfır) olması gerekmektedir. Alınacak olan alet, teçhizat, makine vb. alımlar için leasing kullanılamaz.

Bu konuların yanında KOBİ beyannamesinin güncel olması, proje çağrı metninde verilen NACE kodu uyumluluğu aranmaktadır.

Haberdar Olun!

E-Posta adresinizi brakarak, bültenlerimizi e-posta olarak alabilirsiniz.


LİNKLER

İLETİŞİM

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği
Alaaddin Bey Mah.
Pazar Cd. Sera Plaza 29/D/4
Nilüfer / BURSA

Tel: +90 224 261 58 92

Tel: +90 224 261 58 93

Email: [email protected]