Tel: +90 224 261 58 92 | Fax: +90 224 261 58 93 | Email: [email protected]DUYURU DETAY

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı

19.09.2018

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

 • İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi
 • Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması
 • KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması
 • KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi
 • Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destek Oranları

Geri ödemesiz destek oranı %70’tir.

Geri Ödemeli + Geri Ödemesiz destek oranı %100’dür.

Destek Verilecek Gider Başlıkları

 • Makine-Teçhizat giderleri desteği
 • Yazılım giderleri desteği
 • Personel gideri desteği
 • Bilgi transferi desteği,
 • Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune desteği,
 • Hizmet alım desteği proje kapsamında desteklenmektedir.

Desteklenecek Proje Giderleri

Destek üst limiti 5.000.000 TL olup “KOSGEB Başkanlığı, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini arttırabilir.

Proje süresi:

Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.

NOT: Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.

 Proje Başvuru Dönemi

NOT: KOSGEB Stratejik Ürün Destek programı sadece 2018 yılı için çağrılı destek olarak çıkmıştır.

Haberdar Olun!

E-Posta adresinizi brakarak, bültenlerimizi e-posta olarak alabilirsiniz.


LİNKLER

İLETİŞİM

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği
Alaaddin Bey Mah.
Pazar Cd. Sera Plaza 29/D/4
Nilüfer / BURSA

Tel: +90 224 261 58 92

Tel: +90 224 261 58 93

Email: [email protected]