Tel: +90 224 261 58 92 | Fax: +90 224 261 58 93 | Email: [email protected]DUYURU DETAY

KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı

07.09.2018

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Amacı:

Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.

Proje Başvuruları

 • Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin ve
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin

sahipleri, projelerin tamamlandığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile bu projeye başvuruda bulunabilir.

 • Proje süresi en fazla 18 aydır. Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.
 • Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %75 olarak uygulanır.
 • Endüstriyel Uygulama Programı için belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup, işletme bu Programdan bir defa faydalanır.

1. Kira Desteği

 • Başvuru aşamasında girişimci olan işletmeye, proje süresince aylık destek üst limiti net kira bedeli üzerinden (stopaj hariç) 1.000 TL olacak şekilde geri ödemesiz Kira Desteği sağlanır.
 • Kira Desteğinin üst limiti proje süresince azami 18.000 TL’dir.

Not: Sadece girişimciler için

2. Makine-Techizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım Ve Tasarım Giderleri Desteği

İşletmeye;

 • Test,
 • Analiz ve laboratuar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri,
 • Üretim hattı tasarım giderleri,
 • Üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri için destek sağlanır.
 • Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin, şirket kurulusu ve ofis donanımı giderleri azami 15.000 TL olmak üzere, geri ödemesiz desteğin limitleri dahilinde desteklenir.
 • Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 TL, geri ödemeli 500.000 TL olmak üzere toplam 650.000 TL’dir.
 • Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni olmalıdır.
 • Destek kapsamında alınacak makine-teçhizat Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile sunulması durumunda destek oranları %90 (doksan) olarak uygulanır.

Not: Daha önce tamamlanmış projenin seri imalata alınması ile ilgili her türlü makine / teçhizat desteklenir.

3. Personel Gideri Desteği

 • Personel Gideri Desteği, projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel için sağlanır.
 • İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık;
  • Meslek lisesi mezunlarına 1.200 TL,
  • Ön lisans mezunlarına 1.500 TL,
  • Lisans mezunlarına 2.000 TL,
  • Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL
  • Doktora programı mezunlarına 3.500 TL

olmak üzere toplam üst limiti 150.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

 • Asgari Geçim indirimi net ücrete dahil edilmez.

Not: Sadece yeni istihdam edilecek personel desteklenir.

 

Birim Ödeme

Üst Limit

Kira Desteği

Not: Sadece girişimciler için

 

Aylık 1.000 TL geri ödemesiz

Σ üst limit 18.000 TL geri ödemesiz

Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri

Not: Daha önce tamamlanmış projenin seri imalata alınması ile ilgili her türlü makine / teçhizat desteklenir.

 

max. 150.000 TL geri ödemesiz

max. 500.000 TL geri ödemeli

Σ üst limit 650.000 TL

Personel gideri desteği

Not: Sadece yeni istihdam edilecek personel desteklenir.

 

Meslek lisesi 1.200 TL

Ön lisans 1.500 TL

Lisans 2.000 TL

Yüksek lisans 2.750 TL

Doktora 3.500 TL

Σ üst limit 150.000 TL geri ödemesiz

 

Haberdar Olun!

E-Posta adresinizi brakarak, bültenlerimizi e-posta olarak alabilirsiniz.


LİNKLER

İLETİŞİM

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği
Alaaddin Bey Mah.
Pazar Cd. Sera Plaza 29/D/4
Nilüfer / BURSA

Tel: +90 224 261 58 92

Tel: +90 224 261 58 93

Email: [email protected]